Megalithic Tombs / Tuamaí Meigiliotacha (Clocha Móra)Some of our best-known megalithic tombs are passage tombs such as Newgrange and these often remain fully buried beneath circular cairns of stones, with a passage leading to the burial chamber. They are found often on hilltops and generally occur in groups, known as cemeteries. One of the oldest surviving forms of art or decoration in Ireland is found on structural stones in some of these tombs, which date from around 3500-2500 BC.
Wedge tombs get their name from the fact that the chamber is frequently wedge-shaped in both plan and profile. Excavation has shown that these tombs date from the transition period between the Stone Age and the Bronze Age in Ireland (2500-2000 BC).Ás Gaeilge:

Is tuamaí pasáiste iad cuid de na tuamaí meigiliotacha is clúití dá bhfuil againn. Sí na Bóinne is ea ceann acu agus go minic, bíonn siad curtha go hiomlán faoi chairn chiorclacha de chlocha agus bíonn pasáiste ann chuig an seomra adhlactha. Is minic a bhíonn siad suite ar bharr cnoc agus go ginearálta bíonn siad tógtha i ngrúpaí ar a dtugtar reiligí. Bíonn ceann de na foirmeacha ealaíne nó maisithe is sine in Éirinn atá tagtha slán le fáil ar chlocha struchtúrtha i gcuid de na tuamaí seo. Baineann siad le 3500-2500 RC nó mar sin.
Tá tuamaí dinge ainmnithe as an gcruth dinge a bhíonn ar an seomra ó thaobh plean agus próifile de araon. Tá léirithe ag obair thochailte go mbaineann na tuamaí seo leis an tréimhse athraithe idir an Chlochaois agus an Chré-Umhaois in Éirinn (2500-2000 RC).


previousPrevious - Megalithic Tombs / Tuamaí Meigiliotacha (Clocha Móra)
Next - Barrows and Cist Burials / Barraí Fáinneacha agus Adhlachtaí Cistínext

Upload to this page

Upload to this page

Add your photos, text, videos, etc. to this page.

Map Search

Related Libraries

Content

Secondary Students
Popular Sections