Seolta Úsáideach agus Pointi Téagmhala

Áras Chrónáin
Bóthar an Úllord,
Cluain Dolcáin,
Baile Átha Cliath 22.

Teileafón: 01 457 4847
Rphost: info@araschronain.com
Idirlíon: www.araschronain.com

Ionad cultúir le dhá bheár atá in Áras Chrónáin. Is í aidhm na heagraíochta ná an Ghaeilge agus an t-oideachas, ceol, rince agus cultúr Gaelach a chur chun cinn i gceantar Chluain Dolcáin in iarthar Bhaile Átha Cliath.

An Leabharlann Láir,
Lárionad Ilac,
Sr. Anraí,
Baile Átha Cliath 2.


Teileafón: 01-87343333
Rphost: openlearning@dublincity.ie
Láithreán Gréasáin: www.dublincity.ie

Tá iasacht téipeanna nó dlúthdhioscaí féinteagaisc ar fáil mar sheirbhís ó gach leabharlann poiblí de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus is féidir, freisin, na closáiseanna le haghaidh ceachtanna Gaeilge a úsáid in Ionad Foghlama Oscailte na Leabharlainne Láir. Ní mór an clostrealamh a chur in áirithe roimh ré, go pearsanta nó ar an teileafón. Reáchtálann an Leabharlann Láir grúpa comhrá neamhfhoirmeálta go seachtainiúil, gach maidin Sathairn ó 10.30 go 12.00. Tá fáilte roimh gach leibhéal cumais ag na seisiúin seo, agus tá na háiseanna leabharlainne ar fad ar fáil saor in aisce.

Club Chonradh na Gaeilge
Ionad Oideachais agus Cultúir le beár
6 Sráid Fhearchair,
Baile Átha Cliath 2.

T: 01 475 7401
F: 01 475 7844
R: eolas@cnag.ie

Eagraíonn Conradh na Gaeilge cúrsaí agus clubanna comhrá, agus tá club caidrimh aige, freisin.

Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge,
46 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath 2.

Teileafón: 01 679 4780
Rphost: eolas@comhdhail.ie
Láithreán Gréasáin: www.comhdhail.ie


Is í seo an lárchomhairle le haghaidh phobal na Gaeilge. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an eagraíocht chun eolas a fháil faoi úsáid na Gaeilge. Soláthraíonn sí, freisin, siombail inchaite de leibhéal cumais an Ghaeilgeora: "An Fáinne óir", "An Fáinne Airgid" agus suaitheantas an "Chúpla Focal".

An Comhchoiste Réamhscolaíochta
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.


Teileafón: 01 639 8400
Rphost: cnmg@indigo.ie
Láithreán Gréasán: www.comhar.net

Cuidíonn an eagraíocht seo le bunú agus forbairt Naíonraí (Réamhscoileanna Gaeilge). Tá eolas agus comhairle ar fáil uaithi, freisin, do dhaoine ar mian leo an Ghaeilge a labhairt le páistí óga.


Comhluadar Laighin/Ulaidh:
19 Br. na Faiche,
An Charraig Dhubh,
Co. Bhaile Átha Cliath.

Teileafón: 01 288 5894

Rphost: comhluadar@eircom.net
Láithreán Gréasáin: homepage.eircom.net/~comhluadar

Tugann an eagraíocht seo tacaíocht agus comhairle do thuismitheoirí maidir le páistí a thógáil le Gaeilge. Eagraítear imeachtaí teaghlaigh agus ócáidí sóisialta freisin.

Cumann na bhFiann
4 Ardán
Clifton ,
Baile na Manach,
An Charraig Dhubh,
Co. Bhaile Átha Cliath.


Teileafón: 01 280 8091
Rphost: cnb@indigo.ie

Reáchtálann an eagraíocht seo clubanna óige gach seachtain i mBaile Átha Cliath.

Dáil Bia
46 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath 2

Teileafón: 01 670 6087

Bialann Gaeilge is ea Dáil Bia, a bhíonn ar oscailt Luan - Aoine 7.30am - 7pm; Sath. 9.30am - 5pm.

An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe, agus Gaeltachta
'Dún Aimhirgin',
43-49 Br. Mespil,
Baile Átha Cliath 4.

Teileafón: 01 647 3000

Is í seo an roinn Rialtais atá freagrach as an nGaeilge.

Foras na Gaeilge,
7 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2.


Teileafón: 1850 325 325 / 01 639 8400
Rphost: eolas@forasnagaeilige.ie
Láithreán Gréasáin: www.forasnagaeilge.ie

Is é Foras na Gaeilge an comhlacht nua atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge ar fud oileán na hÉireann uile.

Gaeleagras
Teach Landsdowne,
Droichead na Dothra,
Baile Átha Cliath 4.

Teileafón: 01 604 5041 / 1890 661010

Eagraíonn Gaeleagras ranganna Gaeilge agus scoláireachtaí seachtaine sa Ghaeltacht do Sheirbhísigh Phoiblí.

Gael Linn
35 Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2


Teileafón: 01-675 1200
Rphost: gaellinn@eircom.net

Eagraíonn Gael Linn dianchúrsaí Gaeilge.

Gaelscoileanna
7 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2.

Teileafón: 01 639 8400
Rphost: oifig@gealscoileanna.iol.ie
Láithreán Gréasáin: www.iol.ie/gaelscoileanna

Tugann an eagraíocht seo cabhair do thuismitheoirí chun Gaelscoileanna a aimsiú dá bpáistí. Cuidíonn sí freisin leis na seirbhísí do na scoileanna seo.

Ionad Buail Isteach
Connolly Books,
43 Sr. Essex Thoir,
Barra an Teampaill,
Baile Átha Cliath 2.


 

Teileafón: 087 666 2903

Siopa leabhar le caifé atá anseo. Bíonn ciorcail comhrá ann gach Aoine 1-2pm

Sult
The Castle Inn (thuas staighre),
Teampall Chríost,
Baile Átha CLiath 2.

T: 086 401 5318 086 407 3284
R: post@clubsult.com
I: www.clubsult.com

Is club Gaeilge agus ceoil Ghaelaigh é seo, ach é de chineál éagsúil, óir seinntear ann ceol traidisiúnta ó thíortha eile, freisin. Tugtar cuirí ann d'aíonna speisialta. Bíonn an club ar siúl gach dara Déardaoin ó 8.30pm.

 

Trí-D,
3 Sráid Dásain,
Baile Átha Cliath 2.

Teileafón: 01 474 1050
Rphost: eolas@tri-d.ie

Is caifé agus ionad oideachais don Ghaeilge é seo.


previousPrevious - Gaeilge Shóisialta i mBaile Átha Cliath
Next - Useful contacts and addresses in Dublinnext