Contents for B

English Irish
Bachelor's Quay Cé na mBaitsiléirí
Back Watercourse Road      Cúlbhóthar Chúrsa an Uisce
Baker's Road Bóthar an Bháicéara
Ballinaspig Lawn Plásóg Bhaile an Easpaig
Ballincollie Road Bóthar Bhaile an Choiligh
Ballincurrig Park Páirc Bhaile an Chorraigh
Ballinderry Park Páirc Bhaile an Doire
Ballinlough Road Bóthar Bhaile an Locha
Ballinsheen Court Cúirt Bhaile an Insín
Ballintemple Baile an Teampaill
Ballinure Avenue Ascaill Bhaile an Iúir
Ballinure Cottages Iostáin Bhaile an Iúir
Ballinure Crescent Corrán Bhaile an Iúir
Ballinure Lawn Plásog Bhaile an Iúir
Ballinure Place Plás Bhaile an Iúir
Ballinure Road Bóthar Bhaile an Iúir
Ballyhooly New Road Bóthar Nua Bhéal Átha hÚlla
Ballymacthomas Street Sráid Bhaile Mhic Thomáis
Ballyphehane Baile Féitheáin
Ballyvolane Baile Uí Mhaoláin
Ballyvolane Road Bóthar Bhaile Uí Mhaoláin
Balmoral Terrace Ardán Balmoral
Baltimore Lawn Plásóg Dhún na Séad
Bandon Road
 
Bóthar na Bandan  
   
Bantry Park Road Bóthar Pháirc Bheanntraí
Barnavara Avenue Ascaill Bhearna an Bharra
Barnavara Crescent Corrán Bhearna an Bharra
Barnstead Avenue Ascaill Barnstead
Barrack Street Sráid na Beairice
Barrack View Radharc an Dúin
Barrett's Buildings Foirgnimh an Bharóidigh
Barrett's Lane Lána an Bharóidigh
Barrett's Terrace Ardán an Bharóidigh
Barrington's Avenue Ascaill Barrington
Barry's Lane Lána de Barra
Beachcourt Cúirt na Trá
Beale's Hill Cnoc Beale
Beasley Street Sráid Bhéaslaoi
Beaufort Park Páirc Lios an Phúca
Beaumont Avenue Ascaill Beaumont
Beaumont Court Cúirt Beaumont
Beaumont Drive Céide Beaumont
Beaumont Lane Lána Beaumont
Beaumont Lawn Plásóg Beaumont
Beaumont Place Plás Beaumont
Beech Ville Bailtín na Feá
Beechcourt Cúirt na Feá
Beechmount Place Plás Ard na Feá
Beechwood Close Clós an Doire Feá
Beechwood Court Cúirt an Doire Feá
Beechwood Drive Céide an Doire Feá
Beechwood Grove Garrán an Doire Feá
Beechwood Park Páirc an Doire Feá
Beechwood Road Bóthar an Doire Feá
Belgrave Place Plás Belgrave
Bellair Estate Eastát Bellair
Bellevue Crescent Corrán Bellevue
Bellevue Park Páirc Bellevue
Bellview Crescent Corrán Bellview
Belmont Avenue Ascaill Belmont
Belmont Park Páirc Belmont
Belmont Terrace Ardán Belmont
Belmount Cnocán Álainn
Belvedere Lawn Plásóg Belvedere
Bendemeer Park Páirc Bendemeer
Benvoirlich Lawn Plásóg Bhinn Mhúrlaigh
Berkeley Court Cúirt Berkeley
Berlingford Drive Céide Berlingford
Bernadette Place Plás Bernadette
Bernadette Way Bealach Bernadette
Berwick Lane Lána Berwick
Bessboro Road Bóthar Bessboro
Betty's Lane Lána Bheití
Beverly Drive Céide Beverly
Birchgrove Garrán na Beithe
Birchwood Close Clós Choill na mBeitheanna
Bishop Street Sráid an Easpaig
Bishopscourt Avenue Ascaill Chúirt an Easpaig
Bishopscourt Green Faiche Chúirt an Easpaig
Bishopscourt Hill Cnoc Chúirt an Easpaig
Bishopscourt Lawn Plásóg Chúirt an Easpaig
Bishopscourt Place Plás Chúirt an Easpaig
Bishopscourt Road Bóthar Chúirt an Easpaig
Bishopscourt Way Bealach Chúirt an Easpaig
Bishopstown Baile an Easpaig
Bishopstown Avenue Ascaill Bhaile an Easpaig
Bishopstown Avenue West Ascaill Bhaile an Easpaig Thiar
Bishopstown Drive Céide Bhaile an Easpaig
Bishopstown House Teach Bhaile an Easpaig
Blackash Road Bóthar na Luatha Duibhe
Blackmore Lane Lána an Fhir Ghoirm
Blackpool An Linn Dubh
Blackrock Road Bóthar na Dúcharraige
Blackwater Grove Garrán na hAbhann Móire
Blair's Hill Cnoc Bhláraigh
Blair's Hill Square Cearnóg Chnoc an Bhláraigh
Blarney Road Bóthar na mBlárnan

previousPrevious - Contents for A
Next - Contents for B (cont.)next