Contents for C

English Irish
Cahalville               Bailtín Chathail
Cahergal Avenue Ascaill na Cathrach Gile
Cahergal Gardens      Gairdíní na Cathrach Gile
Cahergal Lawn Plásóg na Cathrach Gile
Cahergal Park Páirc na Cathrach Gile
Camden Place Plás Camden
Camden Quay Cé Camden
Cappanoole Ceapán na hÚll
Capwell Tobar an Chaipín
Capwell Avenue Ascaill Thobar an Chaipín
Capwell Road Bóthar Thobar an Chaipín
Carbery Road Bóthar Ó gCairbre
Cardinal Court Cúirt an Chairdinéil
Cardinal Way Bealach an Chairdinéil
Carey's Lane Lána Uí Chiardha
Carolina Terrace Ardán Carolina
Caroline Street Sráid Caroline
Carrig View Terrace Ardán Radharc na Carraige
Carrigduv Carraig Dhubh
Carrigeen Park Páirc an Charraigín
Carrigmore Estate Eastát na Carraige Móire
Carrigmore Park Páirc na Carraige Móire
Carrigrohane Road Bóthar Charraig Ruacháin
Carrigview Terrace Ardán Radharc na Carraige
Carroll's Lane Lána an Chearúllaigh
Carroll's Quay Cé an Chearúllaigh
Cassidy's Avenue Ascaill Uí Chasaide
Castle Avenue Ascaill an Chaisleáin
Castle Close Clós an Chaisleáin
Castle Park Páirc an Chaisleáin
Castle Road Bóthar an Chaisleáin
Castle Street Sráid an Chaisleáin
Castlegreina Park Páirc Chaisleán na Gréine
Castlejane Park Páirc Chaisleán Shinéid
Castleview Terrace Ardán Radharc an Chaisleáin
Cathedral Avenue Ascaill na hArdeaglaise
Cathedral Place Plás na hArdeaglaise
Cathedral Road Bóthar na hArdeaglaise
Cathedral Street Sráid na hArdeaglaise
Cathedral Walk Siúlán na hArdeaglaise
Catherine Street Sráid Chaitríona
Cattle Market Avenue Ascaill Mhargadh na hAirnéise
Ceancora Lawn Plásóg Cheann Coradh
Cedar Avenue Ascaill an Chéadrais
Cedar Grove Garrán an Chéadrais
Centenary Crescent Corrán an Chomóradh Céad Bliain
Centenery Row Rae an Chomóradh Céad Bliain
Central Avenue An Ascaill Mhéanach
Centre Park Road Bóthar na Lárpháirce
Chapel Hill Cnoc an tSéipéil
Chapel Street Sráid an tSéipéil
Charlemont Terrace Ardán Charlemont
Charleville Cottages Iostáin Ráth Loirc
Cherrington Cherrington
Cherry Court Cúirt na Silíní
Cherry Drive Céide na Silíní
Cherry Grove Garrán na Silíní
Cherry Tree Road Bóthar Chranna Silíní
Chesterton Court Cúirt Chesterton
Chestnut Grove Garrán an Chastáin
Chiplee Villas Bailtíní Chiplee
Christ Church Lane Lána Eaglais Chríost
Church Road Bóthar na hEaglaise
Church Street Sráid na hEaglaise
Churchfield Avenue Ascaill Chnoc na Cille
Churchfield Gardens Gairdíní Chnoc na Cille
Churchfield Green Faiche Chnoc na Cille
Churchfield Hill Ard Chnoc na Cille
Churchfield Place East  Plás Chnoc na Cille Thoir
Churchfield Place West Plás Chnoc na Cille Thiar
Churchfield Road Bóthar Chnoc na Cille
Churchfield Terrace East Ardán Chnoc na Cille Thoir
Churchfield Terrace West Ardán Chnoc na Cille Thiar
Churchfield Way Lower Bealach Chnoc na Cille Íochtarach
Churchfield Way Upper Bealach Chnoc na Cille Uacht
Churchyard Lane Lána na Reilige
Circle, The An Ciorcal
City View Mews Eachlann Radharc na Cathrach
Clanricarde Estate Eastát Chlann Riocaird
Claremont Terrace Ardán Claremont
Clarence Court Cúirt Clarence
Clareville Estate Eastát Vile Chlára
Clarke's Bridge Droichead Uí Chléirigh
Clark's Hill Cnoc Uí Cléirigh
Clashduv Park Páirc na Claise Duibhe
Clashduv Place Plás na Claise Duibhe
Clashduv Road Bothar na Claise Duibhe
Clehane's Cottages Iostáin Uí Chathaláin
Clermont Avenue Ascaill Clermont
Clermont Cottages Iostáin Clermont
Clermont Estate Eastát Clermont
Clermont Terrace Ardán Clermont
Cleve Hill Cnoc na hAille
Clifton Avenue Ascaill Clifton
Clifton Downs Mulláin Clifton
Clifton Estate Eastát Clifton
Clifton Road Bóthar Clifton
Clonard Cluain Ard

previousPrevious - Contents for B (cont.)
Next - Contents for C (cont.)next