Contents for O

English Irish
Oakdale Gleanntán na Darach
Oakdene Fothair na Darach
Oakfield Lawn Plásóg Ghort na Darach
Oakpark Páirc na Darach
Oakville Drive Céide Vile na Darach
Oakville Drive Céide Bhailtin na Darach
O'Callaghan Place Plás Uí Cheallacháin
O'Connell Place Plás Uí Chonaill
O'Donovan Rossa Road        Bóthar Uí Dhonnabháin Rosa
O'Growney Crescent Corrán Uí Ghramhna
Old Blackrock Road Seanbhóthar na Dúcharraige
Old Friary Lane Lána na Seanmhainistreach
Old Friary Place Plás na Seanmhainistreach
Old Market Place Plás an tSeanmhargaidh
Old Post Office Lane Lána Sheanoifig an Phoist
Old Station Road Bóthar an tSeanstáisiúin
Old Youghal Road Seanbhóthar Eochaille
Oldcliffe An tSeanaill
Oliver Plunkett Street Sráid Oilibhéir Phluincéid
Oliver Plunkett Street Lower      Sráid Oilibhéir Phluincéid Íochtarach
O'Mahony's Place Plás Uí Mhathúna
O'Mahony's Square Cearnóg Uí Mhathúna
Onslow Gardens Gairdíní Onslow
Orchard, The An tÚllord
Orchards, The Na hÚlloird
Orchard Road Bóthar an Úlloird
Orrery Road Bóthar Orbhraí
Our Lady of Lourdes Park Páirc Mhuire Lourdes
Owenabue Close Clós na hAbhann Buí
Owenacurra Clós Abhainn na Cora
Owenacurra Court Cúirt Abhainn na Cora
Owenacurra Park Páirc Abhainn na Cora

previousPrevious - Contents for N
Next - Contents for Pnext