Contents for R

English Irish
Railway Place       Plás an Iarnróid
Railway Street Sráid an Iarnróid
Rathmore Buildings Foirgnimh an Rátha Mhóir
Rathmore Lawn Plásóg an Rátha Mhóir
Rathmore Park Páirc an Rátha Mhóir
Rathmore Road Bóthar an Rátha Mhóir
Rathpeacon Road Bóthar Ráth Péacain
Ravensdale Avenue      Ascaill Ghleanntán na bhFiach
Ravensdale Close Clós Ghleanntán na bhFiach
Ravensdale Road Bóthar Ghleanntán na bhFiach
Redemption Road Bóthar Rí na hAoine
Reed's Square Cearnóg Reid
Reendowney Place Plás Rí an Domhnaigh
Regional College An Cóláiste Réigiúnach
Regional Hospital An tOspidéal Réigiúnach
Rhodaville Estate Eastát Bhailtin Rhoda
Richmond Avenue Ascaill Richmond
Richmond Estate Eastát Richmond
Richmond Hill Cnoc Richmond
Ridgeway, The Bealach an Mhullaigh
Ringmahon Avenue Ascaill Rinn Mhachan
Ringmahon Close Clós Rinn Mhachan
Ringmahon Road Bóthar Rinn Mhachan
Rise, The An tArd
River Lee at the Mardyke      An Laoi láimh leis an Mairdíog
River Lee at Union Quay An Laoi láimh le Cé na hAontachta
Riverbank Bruach na hAbhann
Riverview Estate Eastát Radharc na hAbhann
Riverview Park Páirc Radharc na hAbhann
Robert Street Sráid Roibeaird
Robin Hill Cnoc na Spideoige
Rochelle Park Páirc Rochelle
Roche's Buildings Foirgnimh an Róistigh
Rock Cottages Iostáin na Carraige
Rock Lawn Terrace Ardán Phlásóg na Carraige
Rock Steps, The Céimeanna na Carraige
Rock Villas Bailtíní na Carraige
Rockboro Avenue Ascaill Chaiseal na Carraige
Rockboro Court Cúirt Chaiseal na Carraige
Rockcliffe Village Sráidbhaile Aill na Carraige
Rockfield Gort na Carraige
Rockgrove Estate Eastát Gharrán na Carraige
Rockgrove Terrace Ardán Gharrán na Carraige
Rockspring Terrace Ardán Thobar na Carraige
Rockvale Gleann na Carraige
Rockwood Coill na Carraige
Roger Casement Park Páirc Ruairí Mhic Easmainn
Roman Street An tSráid Rómhánach
Rope Walk Siúlán an Rópadóra
Ros Barra Ros Bharra
Rose Hill Cnoc na Rós
Rose Lawn Plásóg na Rós
Rosebank Bruach na Rós
Rosebrook Sruthán na Rós
Rosegreen Avenue Ascaill Fhaiche na Rós
Roselawn Plásóg an Róis
Rossa Avenue Ascaill Rosa
Rossalee Close Clós Ros na Laoi
Rossdale Gleanntán an Rosa
Rowanville Bailtín an Chaorthainn
Rowland's Lane Lána an Rothlánaigh
Russell Court Cúirt an Ruiséiligh
Rutland Street Sráid Rutland

previousPrevious - Contents for Q
Next - Contents for Snext