Contents for S

English Irish
SS Peter & Paul's Place          Plás Naoimh Peadar agus Pól
Salmon Weir Cora na mBradán
Sandy Lane An Lána Gainmheach
Sandy Lawn An Phlásóg Ghainmheach
Sandymount Avenue Ascaill Dhumhach Trá
Sandymount Drive Céide Dhumhach Trá
Sarsfield Road Bóthar an tSáirséalaigh
Sarsfield's Terrace Ardán an tSáirséalaigh
Sawmill Lane Lána an Mhuilinn Shabhadóireachta
Sawmill Street Sráid an Mhuilinn Shábhadóireachta
School Avenue Ascaill na Scoile
School Place Plás na Scoile
Seamus Quirke Park Páirc Shéamais Uí Chuirc
Seminary Road Bóthar na Cliarscoile
Shamrock Grove Garrán na Seamróige
Shanakiel Road Bóthar na Seanchoille
Shandon Street Sráid an tSeandúin
Shandon View Terrace Ardán Radharc an tSeandúin
Shannon Lawn Plásóg na Sionainne
Sharman Crawford Street           Sráid Sharman Crawford
Sheares Street Sráid na Séarach
Ship Street Sráid na Long
Shournagh Lawn Plásóg na Seamharnaí
Shrewsbury Downs Mulláin Shrewsbury
Shrewsbury Villas Bailtíní Shrewsbury
Sidney Park Páirc Sidney
Silver Heights Avenue Ascaill Arda an Airgid
Silver Heights Drive Céide Arda an Airgid
Silver Heights Road Bóthar Arda an Airgid
Silver Spring Lane Lána Thobar an Airgid
Silvercourt Cúirt an Airgid
Silverdale Road Bóthar Ghleanntán an Airgid
Silverheights Road Bóthar Arda an Airgid
Silversprings Court Cúirt Thobar an Airgid
Silversprings Lawn Plásóg Thobar an Airgid
Skehard Road Bóthar na Sceiche Airde
Slieve Mish Park Páirc Shliabh Mis
Smith Grove Terrace Ardán Gharrán an Ghabhannaigh
Smith Street Sráid an Ghabhannaigh
Sober Lane Lána na Staonairí
Soho Terrace Ardán Soho
Somerton Drive Céide Somerton
Somerton Park Páirc Somerton
Somerton Road Bóthar Somerton
Sommerville Sommerville
Sorrenta Villas Bailtíní Sorrenta
South Cork Industrial Estate        Eastát Tionsclaíoch Dheisceart Chorcaí
South Douglas Road Bóthar na Dúghlaise Theas
South Lodge An Lóiste Theas
South Lodge Grove Garrán an Lóiste
South Main Street An Phríomhshráid Theas
South Mall An Meal Theas
South Terrace An tArdán Theas
South View Radharc ó Dheas
Southbury Road Bóthar Southbury
Southern Road An Bóthar Theas
Spriggs Road Bóthar Spriggs
Spring Lane Lána an Tobair
Spring Road Bóthar an Tobair
Springfield Crescent Corrán Ghort an Tobair
Springfield Lawn Plásóg Ghort on Tobair
Springfort Dún an Tobair
St. Anne's Drive Céide Naomh Anna
St. Ann's Mews Eachlann Naomh Anna
St. Ann's Road Bóthar Naomh Anna
St. Anthony's Road Bóthar Naomh Antaine
St. Augustine Street Sráid Naomh Agaistín
St. Brigid's Road Bóthar Naomh Bríd
St. Christopher's Avenue Ascaill Naomh Críostóir
St. Christopher's Drive Céide Naomh Críostóir

previousPrevious - Contents for R
Next - Contents for S (cont.)next