Gaeilge: Éadaí - Ranganna 1 agus 2

Upload to this page

Add your photos, text, videos, etc. to this page.
Labhairt: Mé Féin agus na héadaí is fearr liom (culaith snámha, gúna, bríste)

Cur síos a dhéanamh ar éadaí .. Tá geansaí nua agam. Tá sé bán. Cheannaigh...dom é.Tá…orm, ort, air..
Cur síos-bríste, leine srl

Dathanna
Éide scoile
Éide do Oíche Shamhna; An Nollaig,
Eíde le haghaidh ócaidí clainne

Aimsir agus séasúir
Comhrá:
éadaí spóirt agus siopa éadaí
foireann agus na cultacha éadaigh a chaitheann siad
Daoine ar leith agus éadai (garda, banaltra, docht ú ir,iascaire, píolóta,srl )

Dearcadh agus tuairimí:
Is maith liom / ní maith liom
Is fearr liom
Is breá liom
Is fuath liom

Comhrá do shiopadóireacht:


Ar mhaith leat ? Ba mhaith liom
Tabhair dom… le do thoil
Cé mhéad atá air…
Go raibh maith agat
Praghsanna