An Broc

Upload to this page

Add your photos, text, videos, etc. to this page.
An Broc

Tá croibh fada faoin mbroc le tochailt i dtalamh na coillearnaí chun péisteanna, ciaróga agus fréamhacha plandaí mar chloigíní gorma agus creamh a fháil. Cónaíonn siad mar aonaid teaghlaigh i mbrocais a thógann siad faoi chrainn agus bíonn na fréamhacha mar fhraitheacha an díon acu. Is annamh a fheictear na hainmhithe coitianta seo toisc iad a bheith an-chúthaileach.Badger


Badgers have long claws to dig in the woodland soil for worms, beetles and the roots of plants like bluebells and wild garlic. They live in family units in large ‘setts’ underground, built with tree roots as ceiling rafters. Common but shy, they are seldom seen.