An Luch Féir

Upload to this page

Add your photos, text, videos, etc. to this page.
An Luch Féir

Tagann an luch féir amach istoíche ar eagla go ndéanfaí creach de agus téann sé ar lorg dearcán, cnónna coll agus síolta fuinseog mar aon le feithidí, seilidí, péisteanna, caora fiáine, fungais, caonach agus coirt crann. Is féidir leo gluaiseacht go tapa tríd an gcoillearnach trí dhreapadh agus fiú léim ó chraobh go craobh.Wood Mouse


To avoid predation, wood mice feed nocturnally on tree seeds like acorns, hazelnuts and ash keys, as well as insects, snails, worms, wild berries, fungi, moss and tree bark. They can move about the woodland quickly by climbing and even jumping from branch to branch.