BailteBailte, gairdíní agus páirceanna

Ní cheapfadh duine go gcothódh sráideanna, cosáin agus sraitheanna tithe bithéagsúlacht ach is iomaí ainmhí agus planda a bhíonn gnáthóga acu fiú sna cathracha is mó daonra againn. Taitníonn páirceanna, gairdíní agus reiligí inár limistéir uirbeacha go mór leis an bhfiadhúlra.

Towns, gardens and parks

Streets, pavements and terraces of houses might seem unfavourable for biodiversity, but even our most densely populated cities are habitats for a wide variety of plants and animals. Urban areas containing parks, gardens and graveyards are particularly attractive to wildlife.


previousPrevious - Ábhar: Ár dTimpeallacht
Next - Flóranext