Tailte Móna

Tailte Móna, Portaigh agus Bogaithe

Is limistéir iad bogaigh de thalamh atá faoi uisce, cosúil le portaigh agus eanaigh. Bíonn a gcuid fásra oiriúnaithe don saol faoi choinníollacha fliucha na hithreach.

Peat-stacks
Courtesy of the EPA

Is tailte fliucha lán le hiontais iad portaigh, agus tá siad comhdhéanta d’ábhar marbh na bplandaí. Móin a thugtar ar an ábhar seo go coitianta. Tailte móna nó portaigh a thugtar ar limistéir a charnann móin. Is meallta móra móna atá cruinneachánach iad portaigh ardaithe, atá le feiceáil ar iar-lochanna i gceantar lár tíre na hÉireann. An príomhfhoinse uisce atá acu ná uisce báistí. Is mósáic de thulóga agus loig, locháin agus lochanna é dromchla an phortaigh.

Is tearmainn thábhachtacha iad bogaigh na hÉireann do mhórán fiadhúlra. Tug na snáthaidí móra faoi deara le luas lasrach fúthu agus iad ag fiach creiche, nó féileacáin atá amuigh faoin ngrian ar lá samhraidh. Éist le scréach an chrotaigh nó glór cabach an ghealbhain giolcaí.

Peatlands, Boglands and Wetlands

Wetlands are areas of land flooded with water, such as raised bogs and fens. Their vegetation has adapted for life under these wet soil conditions.

Bogs are wet wonderlands made up of dead plant material. This material is commonly referred to as peat. Areas where peat accumulates are called peatlands or bogs. Raised bogs are raised, dome-shaped masses of peat occupying former lakes in the midlands of Ireland. Their main source of water is rainwater. The surface of the bog is a mosaic of hummocks and hollows, pools and lakes.

Watch for dragonflies darting past on the hunt for prey, or look for basking butterflies on a summers day. Listen for the cry of the curlew or the noisy chattering of the reed bunting.


previousPrevious - An Chiaróg Chogaidh
Next - Flóranext