Tailte Fierme

Tailte Feirme

Fásann lusanna fiáine go flúirseach i measc na bhféara arda; bíonn na beacha ag déanamh crónáin san aer cumhra te. Tá fonn na fuiseoige le cloisteáil béal dorais - os cionn an fhéaraigh fhíor-ghlas agus dea-leasaithe. Is samplaí iad seo de thailte féaraigh nó móinéar na hÉireann.

Irish Meadow
Courtesy of the Irish Wildlife Trust

Cuimsíonn talamh féaraigh an mhósáic sin de pháirceanna, chiumhaiseanna páirce, srutháin, fhálta, locháin, chúinní fliucha, phaistí de choillearnach agus sheanfhoirgnimh feirme - bailte do scréachóga reilige agus fáinleoga - atá mar bhunús don chuid is mó de thírdhreach na hÉireann. Ann féin, is gnáthóg fíor-thábhachtach é talamh féaraigh d’fhiadhúlra na hÉireann agus éagsúlacht speiceas.

Faoi choinníollacha aeráide reatha atá fionnuar agus fliuch, tá féar fíor-oiriúnach d’Éirinn. Is é an planda is coitianta ar fad atá againn, le 65-70 faoin gcéad den tír clúdaithe ag talamh féaraigh de chineál áirithe.

Farm & Grasslands

 

In a field of tall waving grasses, wildflowers grow abundantly and bees hum in the warm scented air. Just over the hedge, the song of a skylark rises above a quiet, lush, well-fertilised mass of deep green pasture. Both types of habitat are examples of Irish grassland or meadow.

Grassland comprises that mosaic of fields, field edges, streams, hedges, ponds, wet corners, patches of woodland and old farm buildings that make up much of the Irish landscape. As such, grassland is an extremely important habitat for Irish wildlife and species diversity.

With our current cool and wet climate conditions, Ireland is particularly well-suited
for grass. It is our most abundant plant by far, with 65-70 per cent of the country covered by some type of grassland.


previousPrevious - Seilide Bandach
Next - Flóranext