An Seilide Rothóige

An Seilide Rothóige

Níl seilidí rothóige ach 3mm ar fhad agus cónaíonn siad faoi chaonaigh thaise in eanaigh. Tá na blaoscanna trédhearcach, scothbhuí nó scothdhonn, le fiacla beaga laistigh den imeall. Itheann siad gais agus duilleoga ó phlandaí beo agus marbh, agus tá siad cosanta faoin Treoir maidir le Gnáthóga ón Aontas Eorpach.


Whorl Snail


Whorl snails are only 3mm long and live under moist mosses in fens. Their shells are translucent, yellowish or brownish in colour, with tiny teeth inside the rim. They eat living and dead plant stems and leaves, and are protected under the European Habitats Directive.


previousPrevious - An Barr Buí
Next - An Bhéchuilnext