Contents for H

English Irish
Hackett's Terrace Ardán an Haicéidigh
Haig Gardens             Gairdíní Haig
Halcon Drive Céide Halcon
Half Moon Lane Lána na Leathghealaí
Half Moon Park Páirc na Leathghealaí
Half Moon Street Sráid na Leathghealaí
Halldene Avenue Ascaill Halldene
Halldene Gardens Gairdíní Halldene
Halldene Grove Garrán Halldene
Halldene Way Bealach Halldene
Hanover Street Sráid Hanover
Hans Borough Hansboro
Hansborough Place Plás Hansborough
Harbour View Road      Bóthar Radharc an Chuain
Hardwick Street Sráid Hardwick
Harley Wood Coill Harley
Harley's Street Sráid an Earghailigh
Harrington Row Rae Uí Arrachtáin
Harrington Square Cearnóg Uí Arrachtáin
Hartland's Avenue Ascaill Hartland
Hartlands Road Bóthar Hartland
Hattons Alley Lane Lána Mhic Ghiolla Chatáin
Hawke's Road Bóthar Hawkes
Hawthorn Mews Eachlann na Sceiche
Hazelville Vile an Choill
Heatherton Baile an Fhraoigh
Hegarty's Square Cearnóg Uí Éigeartaigh
Helenaville Léana Bailtin
Henry Street Sráid Anraí
Herbert Park Páirc Hoireabaird
Herbert Park Lawn Plásóg Pháirc Hoireabaird
Hettyfield Downs Mulláin Ghort Hetty
Hettyfield Lane Lána Ghort Hetty
Hettyfield Mews Eachlann Ghort Hetty
Hettyfield Park Páirc Ghort Hetty
Heyland's Lane Lána úi Aoláin
Hibernian Buildings Na Foirgnimh Hiberneacha
High Street An tSráid Ard
Highfield Avenue Ascaill an Ghoirt Aird
Highfield Lawn Plásóg an Ghoirt Aird
Highfield West An Gort Ard Thiar
Hillgrove Lane Lána Gharrán an Chnoic
Hillgrove Lawn Plásóg Gharrán an Chnoic
Hillside Avenue Ascaill na Leirge
Hillside Drive Céide na Leirge
Hillside Grove Garrán na Leirge
Hillside Lawn Plásóg na Leirge
Hillside Road Bóthar na Leirge
Hillview Drive Céide Radharc an Chnoic
Holly Hill Cnoc an Chuilinn
Hollymount Cnocán an Chuilinn
Hollymount Industrial Estate     Estát Tionsclaíoch Chnocán an Chuilinn
Hollyville Estate Eastát Vile an Chuilinn
Hollywood Estate Eastát Chillín Chaoimhín
Homeville Place Plás Homeville
Honan Mews Eachlann Uí Eonáin
Horgan Quay Cé Uí Argáin
Horgan's Buildings Foirgnimh Uí Argáin
Huggardsland Fearann Huggard
Hunters Gate Geata na Sealgairi
Hyde Park Páirc de hÍde

previousPrevious - Contents for G
Next - Contents for Inext