Contents for T

English Irish
Tara Court Cúirt na Teamhrach
Temple Hill Lawn Plásóg Chnoc an Teampaill
Templeacre Avenue         Ascaill Acra an Teampaill
The Acre (Tivoli) An tAcra (Tivoli)
The Circle An Ciorcal
The College An Coláiste
The Crescent An Corrán
The Groves Na Garráin
The Lawn An Phlásóg
The Manor An Mainéar
The Maples Na Mailpeanna
The Marina An Marina
The Mews An Eachlann
The Orchard An tÚllord
The Orchards Na hÚlloird
The Paddock An Bhanrach
The Priory An Phríóireacht
The Ridgeway Bealach an Mhullaigh
The Rise An tArd
The Rock Steps Céimeanna na Carraige
The Village Green Faiche an tSráidbhaile
Thomas Ceannt Park          Páirc Thomáis Ceannt
Thomas Davis Street Sráid Thomáis Dáibhis
Thomas Street Sráid Thomáis
Thomond Square Cearnóg Thuathmhumhan
Thorn Hill Terrace Ardán Chnoc na Spíne
Tiffany Downs Mulláin Tiffany
Tinkers Cross Crosaire na dTincéirí
Tivoli Dock and Industrial Estate         Duga agus Eastát Tionsclaíoch Tivoli
Tivoli Estate Eastát Tivoli
Tobin Street Sráid an Tóibínigh
Togher An Tóchar
Tonyville Bailtín Antaine
Tonyville Mews Eachlann Bhailtín Antaine
Tory Top Road Bóthar na mBuaircíní
Tower Street Sráid an Túir
Trabeg Avenue Ascaill na Trá Bige
Trabeg Lawn Plásóg na Trá Bige
Tracton Avenue Ascaill na Mainistreach Báine
Tracton Lawn Plásóg na Mainistreach Báine
Tracton Place Plás na Mainistreach Báine
Trafalgar Hill Cnoc Trafalgar
Tramore Road Bóthar na Trá Móire
Travers Street Sráid Travers
Tuckey Street Sráid Tuckey
Turners Cross Crosaire Tuirnéir

previousPrevious - Contents for S (cont.)
Next - Contents for Unext