Contents for M (cont.)

English Irish
Military Road Bóthar an Airm
Mill Road Bóthar an Mhuillinn
Millfield Cottages     Iostáin Ghort an Mhuilinn
Millfield Lawn Plás Ghort an Mhuilinn
Milterd Street Sráid Milterd
Model Cottages Iostáin Eiseamláracha
Model Farm Road Bóthar na Modh-Fheirme
Model Villas Bailtíní Eiseamláracha
Monahan's Road Bóthar Uí Mhuineacháin
Monastery Way Bealach na Mainstreach
Monerea Terrace Ardán na Móna Rua
Montenotte Montenotte
Montenotte Grove           Garrán Montenotte
Moore Street Sráid Uí Mhórdha
Morgan Street Sráid Morgan
Morrison's Quay Cé an Mhuiríosánaigh
Morrough's Hill Cnoc an Mhuirígh
Mount Brosna Cnocán na Brosnaí
Mount Carmel Road Bóthar Shliabh Chairmeil
Mount Eden Rise Ard Chnocán Éidin
Mount Eden Road Bóthar Chnochán Éidin
Mount Eden Terrace Ardán Cnoc Éidin
Mount Erne Cnocán na hÉirne
Mount Farran Cnocán Fearainn
Mount Farran Place Plás Chnocán Fearainn
Mount Nebo Avenue Ascaill Shliabh Neabó
Mount Pleasant Avenue        Ascaill Ard an Aoibhnis
Mount Sion Road Bóthar Chnoc Shión
Mount St. Joseph's View Radharc Chnocán Naomh Iósaf
Mount Vernon Crescent Corrán Chnocán Vernon
Mount Vernon Terrace Ardán Chnocán Vernon
Mourne Avenue Ascaill Bhoirche
Moylan's Lane Lána an Mhaolánaigh
Mulberry An Mhaoildearg
Mulbery Heights Arda na Maoildeirge
Mulgrave Place Plás Mulgrave
Murmont Avenue Ascaill Murmont
Murmont Circle Ciorcal Murmont
Murmont Court Cúirt Murmount
Murmont Crescent Corrán Murmont
Murmont Drive Céide Murmont
Murmont Lawn Plásóg Murmont
Murmont Park Páirc Murmont
Murmont Villas Bailtíní Murmont
Mutton Lane Lána na Caoireola
Myrtle Hill Terrace Ardán Chnoc an Mhiortail

previousPrevious - Contents for M
Next - Contents for Nnext